ای دقایق،
ای دقایق،
اندکی آرام‌تر آهسته‌تر،
مرگ می‌ترسم شود با ضرب پاهاتان خبر.